A projekt várható eredményei és hatásai

TERMÉSZETVÉDELMI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉS

Erdőgazdálkodási útmutatók készülnek erdőgazdálkodók és természetvédelmi szakemberek számára, amelyből ismeretekre tehetnek szert a Magyarországon előforduló 13 erdei életközösségről és a 10 kijelölt erdei előfordulású fajcsoportról.

SZAKTERÜLETEK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE

A projekt során természetvédelmi és erdészeti szakemberek (legalább 200 fő) bevonásával a tapasztalatok egymás közötti megosztását és a szektorok közötti esetleges konfliktusok feloldását ösztönözzük, amellyel célunk, hogy közös megegyezésen alapuló kezelési alapelveket dolgozzunk ki a Natura 2000 erdőkre vonatkozóan.

E folyamat eredményeként várhatóan kiépül a kétirányú együttműködés, és élénkül a tapasztalatcsere a Natura 2000 erdők legfontosabb érintettjei között. Az együttműködés eredményeit és más természetvédelmi témájú tartalmakat teszünk közzé speciálisan az erdész szakma számára fenntartott médiában.

A BIODIVERZITÁS ASPEKTUSAINAK INTEGRÁLÁSA AZ ERDŐTERVEKBE ÉS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI GYAKORLATBA

Az erdészeti hatóságok számára Natura 2000 Erdőtervezési Eszköztárat dolgozunk ki, s ösztönözzük ennek felhasználását az erdőtervek megújítása során. Ennek hatására várhatóan elterjedtebbé válnak az erdők természetközeli művelési módjai, így a projekt fókuszterületein akár 20%-kal növelhető lesz a megfelelően kezelt Natura 2000 erdők kiterjedése. A folyamat eredményeképpen országos szinten a jól kezelt Natura 2000 erdők kiterjedésének 5%-os növekedése várható.

Jelentősen bővül a projekt célterületein tevékenykedő erdészeti szakirányítók legalább 20%-ának természetközeli erdőgazdálkodásról szerzett tudása, s ennek köszönhetően a természetvédelmi szempontok is jobban érvényesülnek majd az erdőtervek megvalósítása során.

EURÓPAI JÓ GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJA

Az Európai Unió más tagállamaiban már sikeresen alkalmazott, a Natura 2000 erdők gazdálkodására és az érintettek bevonására vonatkozó jó gyakorlatokkal (legalább 15-tel) ismertetjük meg a magyarországi erdőgazdálkodás legfontosabb döntéshozóit és kulcsfontosságú szakértőit. Az EU releváns útmutató dokumentumainak magyar nyelvű változatait eljuttatjuk a célcsoportokhoz.

A NATURA 2000 PROGRAM ÉS A TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁS SZEMLÉLETÉNEK ERŐSÍTÉSE

A projektnek köszönhetően a kívánatos erdőgazdálkodási gyakorlatok iránti elköteleződés és a természetközeli erdőgazdálkodás módszereiről szerzett tudás növekedése várható a Natura 2000 területeken tevékenykedő erdőgazdálkodók körében. Számos tanulmányi kirándulást és tréninget szervezünk. Értékeléseket végzünk, hogy az ezeken az eseményeken résztvevő magánerdő gazdálkodók (legalább 35 fő) tevékenységei miképpen mozdíthatóak el a természetközeli erdőgazdálkodás irányába.

AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

Várhatóan 10-15%-kal fog növekedni azon erdőgazdálkodók száma, akik igénybe veszik a Natura 2000 program erdőgazdálkodásra vonatkozó pénzügyi támogatásait.