A projekt célkitűzései

A projekt egyik legfőbb törekvése, hogy elméleti és gyakorlati tudásalapot teremtsen a természetközeli erdőgazdálkodás területén és lehetőséget adjon az érintettek számára tudásuk megosztásához, valamint színteret biztosítson a Natura 2000 program irányelveinek megvalósulásához.

1. A Pannon ökorégió erdei élőhelyeiről és fajairól rendelkezésünkre álló ismereteink bővítése és fejlesztése, valamint a megszerzett tudás megosztása és felhasználása a hazai Natura 2000 területeken tevékenykedő természetvédelmi és erdőgazdálkodói szereplők körében.

2. Olyan, európai viszonylatban már bevált jó gyakorlatok bevezetése a magyarországi Natura 2000 erdőterületeken, amelyek az érintettek hatékony bevonására, a sikeres erdőgazdálkodásra és természetvédelemre irányulnak.

3. Az erdőgazdálkodás szereplői, úgy mint erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók, természetvédelmi szakemberek, erdészeti szakirányítók és más érintettek közötti együttműködés, illetve aktív kommunikáció elősegítése a fenntartható erdőhasználat és a természetvédelmi törekvések megvalósulása érdekében, összhangban a Natura 2000 program irányelveivel.

4. A biodiverzitás alapú természetvédelmi szempontok integrációja az erdőtervezési folyamatba és az erdőgazdálkodási gyakorlatokba. A Natura 2000 erdők területén a megfelelő erdőgazdálkodási módszerek alkalmazásának területi növekedése (mintegy 20%-kal) 2017-ig.

5. A Natura 2000 program irányelveit követő tudatos, a természetvédelmi szempontokat szem előtt tartó erdőgazdálkodás ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyeinek népszerűsítése Natura 2000 erdők gazdálkodóinak körében. 

6. A természetvédelmi és Natura 2000 erdők kezelésére fordítható, az Európai Unió által nyújtott támogatási alapok hatékonyabb felhasználásának előmozdítása.