5. Hogyan használja a kurzusokat?

A tematikus leckék előtt most bemutatjuk, hogy hogyan használja a képzést.

A leckesorozat hanganyagot tartalmaz. Győződjön meg róla, hogy a hangszórója be van kapcsolva!

A leckékben a tovább, illetve vissza gombokkal tud diárol diára haladni. A menü segíségével akár át is ugorhat egyes részeket a tananyagban.

 

Négy képzési modult dolgozunk ki, amelyek könnyen érthető, rövid leckékre tagolva tekinthetők meg.

A képzések anyaga önállóan egyénileg feldolgozható. Értékesebb persze, ha megvitatja a témaköröket másokkal, különösen a közvetlen környezetében dolgozó kollegákkal.

Minden egyes lecke végén található egy pár kérdésből álló önellenőrző tesztfeladat, amely fontos visszajelzést ad a felhasználónak az adott lecke legfontosabb üzenetéről, ezért javasoljuk, hogy a tananyag meghallgatását követően töltse ki és ellenőrizze az elsajátított tudását.

Az ellenőrző tesztfeladatok előtt találhatja meg az adott leckéhez tartozó további szakmai anyagokat, amelyek lehetőséget biztosítanak a lecke témájában való további elmélyüléshez.

Annak érdekében, hogy a legtöbbet nyerje ki a modulból, javasoljuk, hogy lassan és figyelmesen dolgozza fel a leckéket és végezze el a leckevégi önellenőrző feladatokat. Javasoljuk, hogy először diáról diára menjen végig a képzés anyagán. Bármikor lehetőség van visszalépni a diasor bármely pontjára is a bal oldali menü segítségével.

A leckék futtatásához internet kapcsolatra van szükség, a szoftveres és hardveres szükségletekről pedig itt olvashat.