Bevezetés a projekt kommunikációba

Kérjük ellenőrizze a most megszerzett ismereteit a leckevégi tesztkérdés kitöltésével!

A lecke jegyzetanyagának letöltése:

Felhasznált irodalom:

Az internetes hivatkozások elérésének időpontja: 2017. február

Lecke: Bevezetés a projektkommunikációba

Mely elem NEM tartozik a projekt belső kommunikációjához?

Mely projektszakaszokban van szükség aktív külső kommunikációra?

Mit jelent a disszemináció?

Köszönjük érdeklődését a kurzus iránt!
Kérjük értékelje a képzést az alábbi linken található négy kérdés segítségével.
Várjuk visszajelzését!